Prehistòria. Jocs

Estàndard

http://www.edu365.cat/nobadis/jph/poblat1.htm

http://www.edu365.cat/nobadis/jph/poblat2.htm

Anuncis

Jocs

Estàndard

 

Joc de memory

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/memory5.html

El vuelo del caballero (Joc de multiplicar)

http://www.multiplication.com/games/play/flight-knight

El bombardero matemático

http://www.hellam.net/bombno.html

Rompeladrillos

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1233342192347&idContent=43512&locale=es_ES&textOnly=false

El caballero y la princesa (Joc de multiplicacions)

http://www.multiplication.com/games/play/knight-princess

Juga amb les taules de multiplicar

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/juego_tablas/tablas_index_p.html

Joc de raonament lògic

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/proyectoNEWTON/ovejalechugaleon/ovejaleonlechuga_m2r_p.html

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/proyectoNEWTON/bolsas/bolsas_p.html

Joc de càlcul mental

http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=70

Sèries divertides

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/1/ca1_08.html

Descobreix la imatge oculta

https://www.varsitytutors.com/aplusmath/hidden-picture/addition

Fes sèries. Ordena les imatges

http://www.correodelmaestro.com/multimedia/series/series.htm

Multiplica ràpid

http://njs-main.appspot.com/TheWallMultiply.html

Los Caballeros de las Matemàticas.

http://educa.com.mx/?p=486

 

Experiment: Muscles & Bones

Estàndard

Today 4th Grade groups have been experimenting with real chicken legs and arms in order to see, observe and touch all the different parts in muscular and skeletal systems. As you can see, the children have really enjoyed the scientific activity!

Avui els grups de 4t han dut a terme un experiment amb potes i ales de pollastre per poder veure, observar i tocar les diferents parts de l’esquelet i del sitema muscular. Com podeu veure, els alumnes han gaudit molt de l’aquesta activitat cièntífica2017-03-14_16.59.21